Výhody a aplikace produktů práškové metalurgie

Prášková metalurgie je proces výroby kovu nebo kovového prášku (nebo směsi kovového prášku a nekovového prášku) jako suroviny prostřednictvím tváření a slinování, výroby kovových materiálů, kompozitů a různých druhů výrobků.

Výhody práškové metalurgie:

1. Technologie práškové metalurgie může minimalizovat segregaci slitinových komponent a eliminovat silnou nerovnoměrnou strukturu lití.

2. Může snadno realizovat více typů kompozitů a poskytnout plnou hru příslušným charakteristikám každého komponentního materiálu. Jedná se o nízkonákladovou procesní technologii pro výrobu vysoce výkonných kovových základen a keramických kompozitů.

3. Lze realizovat téměř blízké vytváření sítí a automatizovanou hromadnou výrobu, což účinně snižuje spotřebu zdrojů a energie při výrobě.

4. Může plně využívat rudu, hlušinu, ocelářský kal, válcování ocelových šupin a recyklaci kovového šrotu jako suroviny. Jedná se o novou technologii, která může účinně provádět regeneraci materiálu a komplexní využití.

5. Může vyrábět materiály a výrobky se speciální strukturou a vlastnostmi, které nelze vyrobit běžnou metodou tavení.

Výrobky práškové metalurgie jsou široce používány, od běžné výroby strojů až po přesné nástroje; Od hardwarových nástrojů až po velké mechanické tvářecí stroje ze slinutého karbidu; Od elektronického průmyslu po výrobu motorů; Od civilního průmyslu po vojenský průmysl; Od obecné technologie k pokročilé technologii, práškové metalurgii proces je vidět.

Výše uvedené se týká souvisejících charakteristik a použití produktů práškové metalurgie, doufám, že vám tyto informace pomohou porozumět produktům práškové metalurgie.


Čas zveřejnění: 10. března 2010